Bludičky - update

15. července 2014 v 15:23 | Kinzi |  Bludičky

Bludičky se objevují také jako světla, mihotající těsně nad zemí. Většinou se zdají být někde v dáli, ale jsou i bludičky, které se zjevují v řetězovité formaci a jejich úkolem je člověka zavést na zlá místa.

Vznášíli se bludička na nějakým domem, znaména to, že někdo z jeho obyvatel brzy zemře. Žhne li bludička rudě, jedná se o muže, žhne li bíle, jde o ženu. Bludičky se po celé Evropě považují za zlomyslné duchy mrtvých, které pocestné lákají na nebezpečná míste, ale mohou taky ukázat cstu k ukrytému poladu.

V Anglii se bludičkám říká Will-o'-the-wisps. Prabděpodobně je to odkaz na příběh z anglického hrabství Shropshire, o bezbožném kováři Willovi, který vedl tak hříšný život, že jej sám svatý Petr odsoudil k věčnému bloudění na zemi. Ďábel se nad ním však slitoval a daroval mu žhavý uhlík. Will prý tímto ďábelským světlem stále láká lidi do bažin.

V Americe se bludičkám říká Jack-o-lantern, ovšem podobnost s námi známými bludičkami je pramalá.
O původu jack-o'-lantern je mnoho tradic a legend. Jedna z oblíbených je o irském darmošlapovi Jackovi, dobře známém pro své opilecké podlosti. Jack byl na Halloween opilý tak, že jeho duše začala pomalu opouštět jeho tělo. Ďábel spatřil svou příležitost a přišel si pro něj okamžitě na zem. Jack byl zoufalý, chtěl se vyhnout svému osudu, prosil ďábla, aby mu povolil ještě poslední drink. Ďábel souhlasil, ale řekl Jackovi, ať si zaplatí své pití sám, protože on peníze nemá. Ale Jack tvrdil, že peníze nemá. Zeptal se proto ďábla, jestli by se na těch 6 pencí nepřeměnil, Jack by zaplatil a ďábel by se pak přeměnil zpátky. Po zvážení se ďábel rozhodl, že Jackovo přání je rozumné, a změnil se na šest pencí. Jack okamžitě popadl minci a dal ji do své peněženky. Ďábel byl uvězněn, začal prosit a pak hrozit. Nakonec se dohodli, že Jack ďábla pustí, když slíbí, že mu dá ještě rok volnosti. Tak se i stalo. Netrvalo dlouho a Jack se vrátil do starých kolejí a opět podlehl alkoholu.
Další Svátek všech svatých se Ďábel objevil a přišel si opět pro Jackovu duši. Jack přemýšlel jak znovu podvést ďábla a uchránit svou duši. Navrhl ďáblovi, že si může vzít jedno z lahodných jablek visících na blízké jabloni. Ďábel ale na jablka nedosáhl, proto mu Jack nabídl, aby mu vlezl na ramena a pro jablko se natáhl. Jakmile byl Ďábel na stromě, vytáhl Jack z kapsy nůž a vyřezal do kmene kříž. Ďábel proto nemohl slézt ze stromu. Rozzuřený a zoufalý nabídl Jackovi dalších deset let, když ho pustí ze stromu. Ale Jack trval na tom, že už si ďábel pro něj nesmí nikdy znovu přijít a on tak bude svobodný. Ďábel nakonec rozzuřeně souhlasil. Jackův život se poté opět vrátil do starých kolejí, ale před dalším Halloweenem Jackovo tělo alkoholu podlehlo a Jack zemřel. Od brány nebes byl pro podlost v životě odvrácen, ale i Ďábel ho odmítl od brány pekelné, protože mu přislíbil, že už pro něj nikdy více nepřijde a ať se vrátí odkud přišel. Na pomoc dostal Jack od Ďábla žhavou hroudu uhlí, která jej měla provázet jeho cestou. Jack ji vložil do vydlabané řepy a od té doby mu svítila na jeho věčném putování. Lidé proto dávají jack-o'-lanterns na okna a římsy, protože věří že Jack vezme světlo a ochrání je před kýmkoli.

Jak se ubránit bludičkám
• vysypat mezi ně chlebové drobky
•vrhnout mezi ně nůž
• obléct si košily/tričko naruby
 

Upíří kočky

18. března 2012 v 15:38 | Violet |  Upíři
Některé z nejděsivějších okamžiků nastávají, když se v něco zlého promění věci normální, či dobře známé. podívejte se ješt+ jedno na to slaďoučké chlupaté stvoření, které s vámi sdílí domov a přede u vašeho krbu. Neskrývá se v něm srdce zlého upírA? následující japonská pověst vypráví právě o takovém zvířeti. (Celý článek)

Vlkodlaci

18. června 2011 v 10:32 | Violet |  Vlkodlaci
Tajemné vytí šířící se lesem, ze kterého vám až naskakuje husí kůže. Máte pocit že vás pořád něco sleduje. Kdo je ten co vyje? Nějaký vtipálek, zatoulaný pes či vlk a nebo skutečný, krvelačný vlkodlak. Vytí čas od času ruší houkání sovy. Zahlédnete věc, lesknoucí se karmínovou barvou. Krví. Je to rozthaný mladý srnec. Vy si přejete, aby tato hrozná noc skončila. Na obloze se houpe měsíc v úplňku, který i když září jasně v plné světle, kolem vás je jen tma, tma a černočerná tma. Najednou vidíte světlo. Ale ne studeně bílé měsíční světlo, ale zlaté světlo chaty. Slyšíte hlasy vašich znamých jak se smějí a baví u plápolajícího ohně. Jste v bezpečí, jste šťastni že již nejste v lese, ale pořád se vám zdá, že slyšíte tajuplné vytí.

Vlkodlaci
Nikdo pořádně neví co to je...
Přerostlý vlk, démon a nebo nejznámější verze: člověk, který se úplněk za úplňkem proměňuje v obrovskou obludu?
Existuje jen jeden Plnohodnotný vlkodlak. A kdo ví co je tohle? Prehistorický druh vlka, přenášející infekci? Mýtická bytost? Nebo dlaší bůh, kterého ze vsteku proměnily v zrůdu, která bude požírat nevinné bytosti?
Kždopádně: Když tento vlk někohl kousl, za pár dní byl stvořen vlkodlak, který začal kousat a tvořit vlkodlaky další.
Proměna probíhá tak: Člověk -> pokousán vlkodlakem -> pokousáný člověk + úplně = vraždící vlkodlak kterého zabije jen stříbrná kulka.
A nebo: Kůže z vlkodlaka -> člověk si ji nasadí -> kůže na něm přiroste -> úplňku se ho pustí. Pokud si ji onen člověk při dalším úplňku znovu nenasadí, pocítí strašlivé bolesti. Jak se toho zbavit. Spálit kůži.
Pokud je vlkodlak váš známý a vy ho zabít nechcete, musíte zvolat jeho jméno a nebo zaříkávání a bylinky.

Jak se pozná vlkodlak ( v c.c)

 


Víly

29. května 2011 v 19:04 | Violet |  Víly
Víly jsou bytosti s určitou kouzelnou mocí. Liší se jedna od druhé. Některé jsou malé, některé velké, některé mají křídla, některé ne, některé jsou zobrazeny jako děti a některé jako mladé ženy, některé jsou dobré a některé zlé. (přesnější popis bude doplněn)


Upíři

29. května 2011 v 19:00 | Violet |  Upíři
Vlad DrakulŘíká se,že hrabě Vlad je upír,pravda je však jiná :)

Kolem r.1440 se na území Valašska, ležícím v dnešním Rumunsku, objevil rytíř Vlad III., který sváděl tvrdé boje s tureckými nájezdníky. Rytíř nosil na svém štítu a na korouhvi symbol zlatého draka, což byla pocta, kterou mu udělil římský císař podle starobylého zvyku, zavedeného již císařem Konstantinem. Drak se latinsky řekne "dracon", ale valašští horalé si toto slovo změnili na "dracul" - odpovídalo to totiž lépe jejich jazyku. Tímto jménem začali tedy Vlada III. nazývat. Vlad Drakul byl zpočátku bojovník odvážný, později však Turkům ustoupil a jako rukojmí za svou poslušnost jim dal své syny Vlada a Radu.


Trpaslíci a Gnómové

29. května 2011 v 18:55 | Violet |  Trpaslíci a Gnómové
Gnómové jsou mýtické bytosti vyznačující se malým vzrůstem a spřízněností se zemí. Jejich pojetí se nicméně značně liší v pohádkách, magii či fantasy literatuře. V moderní popkultuře často splývají s trpaslíky.
V češtině se původně označení gnóm nevyskytuje a bývalo překládáno jako trpaslík. V některých jazycích, například v angličtině, se ovšem rozlišuje mezignome a dwarf - přičemž pod pojmem gnome jsou řazeny i bytosti, které čeština obvykle chápe jako trpaslíky či skřítky. Typický gnóm v pojetí lidové kultury je malý človíček se špičatou červenou čepicí a dlouhými vousy. Například zahradní trpaslící se anglicky nazývají garden gnomes. Naopak trpaslík je bytost přejatá ze severské mytologie a representuje řekněme drsnější a méně roztomilou tvář trpasličí podoby.
Znamená to tedy že gnomové jsou roztomilejší než trpaslíci?
Gnómové jsou většinou bytosti podobné lidem, nicméně výrazně menšího vzrůstu. Od trpaslíků se odlišují podsaditou tělesnou stavbou a bližším vztahem k magii. Pro gnómy jsou také charakteristické výrazné rysy tváře, větší nos i uši a delší ruce. (to mi připomíná hobity)


Trollové

29. května 2011 v 18:53 | Violet |  Trolové
Troll je bájná postava. Pro někoho je potomek obrů, nebo dokonce obr. Trollové většinou žijí v horách. Schovávají se kolem cest a hojně pod mosty. Určitě jste slyšeli o zlých trollech, co stahují lidi z mostu do vody, a poté je požírají. Ano je to tak, trollové mají velmi rádi lidi na jídelníčku. Jsou velice zlomyslní. Nadmíru rádi škodí. Dokonce prý ovládají i pár primitivních kouzel. Většinou jsou škaredí, silní, velcí. Ale i velmi hloupí. Tak je toho málo, ale více si vybavit nedokážu. Možná někdy připíši :)

Šotci

29. května 2011 v 18:51 | Violet |  Šotci
ZDROJ: Arthur Spiderwick
Čeleď:Homunculidae
Když urazíte domácího skřítka-tím,že zanedbáte domácí práce,zapomenete mu stranou odložit trochu jídla nebo se o něj neúmyslně otřete špatným slovem(nedejbože vulgárním)-,může se poměnit v šotka.
Šotci domácí nacházejí potěšení v mučení těch,které kdysi ochraňovali,Jejich přičiněním mléko kysne,dvěře se zabuchují,psi chromnou a dochází k mnoha dalším zlomyslným nehodám.
Tito potměšilí tvprpvé s oblibou kradou jídlo a schovávají po domě drobně předměty,například klíče či ponožky.Vyskytují se hojněji než skřítci a přebývají v mnoha staveních i dílnách.Zdá se,že jde o evoluční výsledek letité neúcty k domácím skřítkům,která dnes převládá ve většině domácností.


Skřítci

29. května 2011 v 18:48 | Violet |  Skřítci
ZDROJ: Arthur Spiderwick
Čeleď: Homunculidae
Tato laskavá a spolehlivá stvoření(rovněž nazývaná pidimužíci,mužíčci,hospodaříčci nebo pomocníčci) se drží v lidských obydlích,kde vypomáhají při domácích pracích a pečují o blaho lidí,obývajících "jejich"území.
Skřítkové bývyjí svému stanovišti neochotně věrní a chrání dům i jeho okolí před lupiči a skřety.Usídlí se uvnitř stavení,o které se starají-někdy ve stodole,jindy v nepoužívaném přístěnku či ve stěnách.Navzdory lásce k čistotě většinou nevěnují přílišnou péči svému zevnějšku,a tak zpravidla působí ošuntěle,často chodí bosí nebo úplně nazí,Za svou námahu neočekávají v noci jinou odměnu bež zbytky jídla a misku mléka.Jiné dary u nich vyvolávají spíš odpor.
O přítomnost skřítka v domě svědčí noční šramocení.Pokud si však obezřetný pozorovatel počíná dostatečně tiše,může ho někdy i zahlédnout.Ale i kyž skřítka zrovna nikdo nevyruší,často zmizí uprostřed nedokončené práce a zanechá důkaz o své přítomnosti:napříkald zpola vytřenou podlahu nebo jen halabala umyté nádobí.


Salamandři

26. května 2011 v 16:07 | Violet |  Salamandři
Salamandr je drobounké stvoření,jehož roztomilost je náramně ošidná.Připomíná svého obojživelného jmenovce ze živočišné říše a dokáže odolat vysokému žáru.V ohoržení totiž vzplane tak.že kolem jeho těla vyšlehnou vysoké bílé plameny.Jeho kůže však zůstane chladná nehledně na okolí závratnou teplotu.
Na hořící salamandry můžeme narazit v mokřinách nebo v hraničkách dřeva,ale často bývají k vidění poblíž činných sopek.Tito tvorové kolem sebe šíří sirnatý pach,a proto se už celá staletí říká,že jejich jed je tak strašlivý,že podlpálí všechno,čeho se byť jen dotknou.
Salamandři patří k tvorům vyhledávaným alchymisty,neboŤ představují nezbytnou pomůcku při přeměně obyčejného olova ve zlato.Také jejich kůže představuje velmi cenný maeriál,například při výrobě ohnivzdorných rukavic.I mrštní salamdrři se dají chytiti do klece a přechovávat v kokových schránkách.
Tu a tam se s kupou dřeva na zátop podaří zakoupit i nic netušícího salamandra.Tvor rozrušený zničením svého příbytku dokáže naráz podpálit veškeré dřevo v krbu!Chvíli ho lze pozorovat,jak se vznáší v bělavém žáru vysokých plamenů,než se ztratí v komíně.
Když se hřbetu salamandrova dotknete zápalkou,tato se vzápětí rozškrtne!
Recepis na přeměnu ovola ve zlato:
  • Ponechte čirou rtuť a zlatou minci taviti vespolek v prudkém žáru salamandrově.Hmota nejprve zčerná,poté zbělá a v posledku rozmělní s ena jemný prášel.Ten smísens ovolem promění se v ryzí zlato.
Pakliže salamandři vztyčí hřbetná ostny,uvolní drobounké žlázy pod nimi plyn,jenžto při styku s okolním povětřím vzplane.Též výměšky oněch tvorů se rozhoří,jesltiže na ně cokoli upustíte,šlápnete na ně neb mrštíte jimi do dáli!Kam dál