Květen 2011

Víly

29. května 2011 v 19:04 | Violet |  Víly
Víly jsou bytosti s určitou kouzelnou mocí. Liší se jedna od druhé. Některé jsou malé, některé velké, některé mají křídla, některé ne, některé jsou zobrazeny jako děti a některé jako mladé ženy, některé jsou dobré a některé zlé. (přesnější popis bude doplněn)


Upíři

29. května 2011 v 19:00 | Violet |  Upíři
Vlad DrakulŘíká se,že hrabě Vlad je upír,pravda je však jiná :)

Kolem r.1440 se na území Valašska, ležícím v dnešním Rumunsku, objevil rytíř Vlad III., který sváděl tvrdé boje s tureckými nájezdníky. Rytíř nosil na svém štítu a na korouhvi symbol zlatého draka, což byla pocta, kterou mu udělil římský císař podle starobylého zvyku, zavedeného již císařem Konstantinem. Drak se latinsky řekne "dracon", ale valašští horalé si toto slovo změnili na "dracul" - odpovídalo to totiž lépe jejich jazyku. Tímto jménem začali tedy Vlada III. nazývat. Vlad Drakul byl zpočátku bojovník odvážný, později však Turkům ustoupil a jako rukojmí za svou poslušnost jim dal své syny Vlada a Radu.


Trpaslíci a Gnómové

29. května 2011 v 18:55 | Violet |  Trpaslíci a Gnómové
Gnómové jsou mýtické bytosti vyznačující se malým vzrůstem a spřízněností se zemí. Jejich pojetí se nicméně značně liší v pohádkách, magii či fantasy literatuře. V moderní popkultuře často splývají s trpaslíky.
V češtině se původně označení gnóm nevyskytuje a bývalo překládáno jako trpaslík. V některých jazycích, například v angličtině, se ovšem rozlišuje mezignome a dwarf - přičemž pod pojmem gnome jsou řazeny i bytosti, které čeština obvykle chápe jako trpaslíky či skřítky. Typický gnóm v pojetí lidové kultury je malý človíček se špičatou červenou čepicí a dlouhými vousy. Například zahradní trpaslící se anglicky nazývají garden gnomes. Naopak trpaslík je bytost přejatá ze severské mytologie a representuje řekněme drsnější a méně roztomilou tvář trpasličí podoby.
Znamená to tedy že gnomové jsou roztomilejší než trpaslíci?
Gnómové jsou většinou bytosti podobné lidem, nicméně výrazně menšího vzrůstu. Od trpaslíků se odlišují podsaditou tělesnou stavbou a bližším vztahem k magii. Pro gnómy jsou také charakteristické výrazné rysy tváře, větší nos i uši a delší ruce. (to mi připomíná hobity)


Trollové

29. května 2011 v 18:53 | Violet |  Trolové
Troll je bájná postava. Pro někoho je potomek obrů, nebo dokonce obr. Trollové většinou žijí v horách. Schovávají se kolem cest a hojně pod mosty. Určitě jste slyšeli o zlých trollech, co stahují lidi z mostu do vody, a poté je požírají. Ano je to tak, trollové mají velmi rádi lidi na jídelníčku. Jsou velice zlomyslní. Nadmíru rádi škodí. Dokonce prý ovládají i pár primitivních kouzel. Většinou jsou škaredí, silní, velcí. Ale i velmi hloupí. Tak je toho málo, ale více si vybavit nedokážu. Možná někdy připíši :)

Šotci

29. května 2011 v 18:51 | Violet |  Šotci
ZDROJ: Arthur Spiderwick
Čeleď:Homunculidae
Když urazíte domácího skřítka-tím,že zanedbáte domácí práce,zapomenete mu stranou odložit trochu jídla nebo se o něj neúmyslně otřete špatným slovem(nedejbože vulgárním)-,může se poměnit v šotka.
Šotci domácí nacházejí potěšení v mučení těch,které kdysi ochraňovali,Jejich přičiněním mléko kysne,dvěře se zabuchují,psi chromnou a dochází k mnoha dalším zlomyslným nehodám.
Tito potměšilí tvprpvé s oblibou kradou jídlo a schovávají po domě drobně předměty,například klíče či ponožky.Vyskytují se hojněji než skřítci a přebývají v mnoha staveních i dílnách.Zdá se,že jde o evoluční výsledek letité neúcty k domácím skřítkům,která dnes převládá ve většině domácností.


Skřítci

29. května 2011 v 18:48 | Violet |  Skřítci
ZDROJ: Arthur Spiderwick
Čeleď: Homunculidae
Tato laskavá a spolehlivá stvoření(rovněž nazývaná pidimužíci,mužíčci,hospodaříčci nebo pomocníčci) se drží v lidských obydlích,kde vypomáhají při domácích pracích a pečují o blaho lidí,obývajících "jejich"území.
Skřítkové bývyjí svému stanovišti neochotně věrní a chrání dům i jeho okolí před lupiči a skřety.Usídlí se uvnitř stavení,o které se starají-někdy ve stodole,jindy v nepoužívaném přístěnku či ve stěnách.Navzdory lásce k čistotě většinou nevěnují přílišnou péči svému zevnějšku,a tak zpravidla působí ošuntěle,často chodí bosí nebo úplně nazí,Za svou námahu neočekávají v noci jinou odměnu bež zbytky jídla a misku mléka.Jiné dary u nich vyvolávají spíš odpor.
O přítomnost skřítka v domě svědčí noční šramocení.Pokud si však obezřetný pozorovatel počíná dostatečně tiše,může ho někdy i zahlédnout.Ale i kyž skřítka zrovna nikdo nevyruší,často zmizí uprostřed nedokončené práce a zanechá důkaz o své přítomnosti:napříkald zpola vytřenou podlahu nebo jen halabala umyté nádobí.


Salamandři

26. května 2011 v 16:07 | Violet |  Salamandři
Salamandr je drobounké stvoření,jehož roztomilost je náramně ošidná.Připomíná svého obojživelného jmenovce ze živočišné říše a dokáže odolat vysokému žáru.V ohoržení totiž vzplane tak.že kolem jeho těla vyšlehnou vysoké bílé plameny.Jeho kůže však zůstane chladná nehledně na okolí závratnou teplotu.
Na hořící salamandry můžeme narazit v mokřinách nebo v hraničkách dřeva,ale často bývají k vidění poblíž činných sopek.Tito tvorové kolem sebe šíří sirnatý pach,a proto se už celá staletí říká,že jejich jed je tak strašlivý,že podlpálí všechno,čeho se byť jen dotknou.
Salamandři patří k tvorům vyhledávaným alchymisty,neboŤ představují nezbytnou pomůcku při přeměně obyčejného olova ve zlato.Také jejich kůže představuje velmi cenný maeriál,například při výrobě ohnivzdorných rukavic.I mrštní salamdrři se dají chytiti do klece a přechovávat v kokových schránkách.
Tu a tam se s kupou dřeva na zátop podaří zakoupit i nic netušícího salamandra.Tvor rozrušený zničením svého příbytku dokáže naráz podpálit veškeré dřevo v krbu!Chvíli ho lze pozorovat,jak se vznáší v bělavém žáru vysokých plamenů,než se ztratí v komíně.
Když se hřbetu salamandrova dotknete zápalkou,tato se vzápětí rozškrtne!
Recepis na přeměnu ovola ve zlato:
  • Ponechte čirou rtuť a zlatou minci taviti vespolek v prudkém žáru salamandrově.Hmota nejprve zčerná,poté zbělá a v posledku rozmělní s ena jemný prášel.Ten smísens ovolem promění se v ryzí zlato.
Pakliže salamandři vztyčí hřbetná ostny,uvolní drobounké žlázy pod nimi plyn,jenžto při styku s okolním povětřím vzplane.Též výměšky oněch tvorů se rozhoří,jesltiže na ně cokoli upustíte,šlápnete na ně neb mrštíte jimi do dáli!Rusalky

26. května 2011 v 15:57 | Violet |  Rusalky
Čeleď:Naiadidae
Rusalky(rovněž nazývané najády,divoženky nebo prostě vodní víly) jsou jako strážkyně čisté sladké vody v tůňkách a bystřinách připoutány k pramenům,v jejichž dosahu žijí.
Obvykle je zahlédneme pouze o samotě.Poznet se dají podle vody,která jim neustále kape z vlasů a šatů,a dále podle průsvitně nazelenalé pleti.Rusalky jsou obojživelné,jenže na rozdíl od sirén mají místo ocasu nohy.
Tyto bytosti milují hudbu a tanec.Na březích menších vodních toků se proto bedlivě rozhlížejí po nástrojích z rákosí,zvlášť po flétnách.
Na rozdíl od mořských víl se totiž rusalky dychtivě zajímají o suchozemce.Jsou připoutány ke svým studánkám či potůčkům apodobně jako dryády stromů se od svého stanoviště smějí jen nepatrně vzdálit.Většinu informací proto loudí od stkřítků.
Rusalka občas do své tůně naláká nějakého člověka,ale většinou jen z touhy po jeho společnosti,než že by ho chtěla vskutku toužila utopit.

Permoníci

26. května 2011 v 15:55 | Violet |  Permoníci
Permoníci obecně, jsou mýtické bytosti vyskytující se zejména v dolech a důlních štolách, tedy zejména v podzemí. V bájích, pohádkách a mýtech se jedná o zvláštní podzemní skřítky, kteří normálním horníkům snad někdy pomáhají a někdy prý i úmyslně škodí - pověsti tohoto typu se vyskytují v mnoha oblastech světa, to znamená,že se jedná pravděpodobně o jednu z nejrozšířenějších nadpřirozených bytostí.
Arthur Spidewick tvrdí,že dokážou mluvit s kameny.
Vyrobeno podle kreslené předlohy Tony DiTerlizziho.

Pegasové

26. května 2011 v 15:53 | Violet |  Pegasové
Pegasové jsou oproti jednorožcům úplně primitivní. Nemají žádné magické schopnosti ani nic podobného. Jejich zvláštnost je jen v tom, že mají křídla a dokážou létat. Jinak na nich není nic tak zajímavého...
Krásní a fantasticti koníci s krásnými ptačímy labutímy křídly se jmenují Pegasové.Pegasův původ není znám,teda o jeho původu existuje víc odlišných fakt...
První říká,že Pegas je dítě Poseidona(vládce moří a oceánů) a Medúzy.
Druhá naopak vypráví,že Pegasse zrodil z krve Medúzy,když ji Perseues usekl hlavu.Jakmile její kapka krve dopadla na zem,vyletěl ze země Pegas.
Pegasové nejsou moc magičtí tvorové,jsou to pouzí fascinující krásní koníci s rychlým letem a s většinou bílou barvou.Ale ten kdo věří na zázraky a magii,určitě ví,že i Pegas je a na vždy bude zázračný kůň s křídly.