Bludičky

Bludičky - update

15. července 2014 v 15:23 | Kinzi

Bludičky se objevují také jako světla, mihotající těsně nad zemí. Většinou se zdají být někde v dáli, ale jsou i bludičky, které se zjevují v řetězovité formaci a jejich úkolem je člověka zavést na zlá místa.

Vznášíli se bludička na nějakým domem, znaména to, že někdo z jeho obyvatel brzy zemře. Žhne li bludička rudě, jedná se o muže, žhne li bíle, jde o ženu. Bludičky se po celé Evropě považují za zlomyslné duchy mrtvých, které pocestné lákají na nebezpečná míste, ale mohou taky ukázat cstu k ukrytému poladu.

V Anglii se bludičkám říká Will-o'-the-wisps. Prabděpodobně je to odkaz na příběh z anglického hrabství Shropshire, o bezbožném kováři Willovi, který vedl tak hříšný život, že jej sám svatý Petr odsoudil k věčnému bloudění na zemi. Ďábel se nad ním však slitoval a daroval mu žhavý uhlík. Will prý tímto ďábelským světlem stále láká lidi do bažin.

V Americe se bludičkám říká Jack-o-lantern, ovšem podobnost s námi známými bludičkami je pramalá.
O původu jack-o'-lantern je mnoho tradic a legend. Jedna z oblíbených je o irském darmošlapovi Jackovi, dobře známém pro své opilecké podlosti. Jack byl na Halloween opilý tak, že jeho duše začala pomalu opouštět jeho tělo. Ďábel spatřil svou příležitost a přišel si pro něj okamžitě na zem. Jack byl zoufalý, chtěl se vyhnout svému osudu, prosil ďábla, aby mu povolil ještě poslední drink. Ďábel souhlasil, ale řekl Jackovi, ať si zaplatí své pití sám, protože on peníze nemá. Ale Jack tvrdil, že peníze nemá. Zeptal se proto ďábla, jestli by se na těch 6 pencí nepřeměnil, Jack by zaplatil a ďábel by se pak přeměnil zpátky. Po zvážení se ďábel rozhodl, že Jackovo přání je rozumné, a změnil se na šest pencí. Jack okamžitě popadl minci a dal ji do své peněženky. Ďábel byl uvězněn, začal prosit a pak hrozit. Nakonec se dohodli, že Jack ďábla pustí, když slíbí, že mu dá ještě rok volnosti. Tak se i stalo. Netrvalo dlouho a Jack se vrátil do starých kolejí a opět podlehl alkoholu.
Další Svátek všech svatých se Ďábel objevil a přišel si opět pro Jackovu duši. Jack přemýšlel jak znovu podvést ďábla a uchránit svou duši. Navrhl ďáblovi, že si může vzít jedno z lahodných jablek visících na blízké jabloni. Ďábel ale na jablka nedosáhl, proto mu Jack nabídl, aby mu vlezl na ramena a pro jablko se natáhl. Jakmile byl Ďábel na stromě, vytáhl Jack z kapsy nůž a vyřezal do kmene kříž. Ďábel proto nemohl slézt ze stromu. Rozzuřený a zoufalý nabídl Jackovi dalších deset let, když ho pustí ze stromu. Ale Jack trval na tom, že už si ďábel pro něj nesmí nikdy znovu přijít a on tak bude svobodný. Ďábel nakonec rozzuřeně souhlasil. Jackův život se poté opět vrátil do starých kolejí, ale před dalším Halloweenem Jackovo tělo alkoholu podlehlo a Jack zemřel. Od brány nebes byl pro podlost v životě odvrácen, ale i Ďábel ho odmítl od brány pekelné, protože mu přislíbil, že už pro něj nikdy více nepřijde a ať se vrátí odkud přišel. Na pomoc dostal Jack od Ďábla žhavou hroudu uhlí, která jej měla provázet jeho cestou. Jack ji vložil do vydlabané řepy a od té doby mu svítila na jeho věčném putování. Lidé proto dávají jack-o'-lanterns na okna a římsy, protože věří že Jack vezme světlo a ochrání je před kýmkoli.

Jak se ubránit bludičkám
• vysypat mezi ně chlebové drobky
•vrhnout mezi ně nůž
• obléct si košily/tričko naruby

Bludičky

20. května 2011 v 21:41 | Violet
Bludičky jsou krásné, ale zlé víly. Pocestný,který v noci zabloudí do lesa, kde žijí bludičky se již nevrátí. Bludičky jasně svítí a nádherné zpívají čímž pocestného lákají jít hlouběji do lesa. Když dojdou do nejhlubši čási lesa, bludička buď zmizí a nebo pocestného ještě více vábí aby ho nalákala do bažiny, kde pocestný zahyne. V případě že zmizý, se pocestný probudí z hypnózi bludičky a snaží se najít cestu zpět. Ve většině případů zabloudí do bažiny, nebo ho sežere divoká zvěř, či v nejhorším případě bloudí několik dní, padne vyčerpáním, či hlade, žízní a bludičky sní jeho ostatky. Když zabloudily malé děti, bludičky s nimi buď udělali to samé, nebo se našla bludička, která byla hodnější než ostatní a opět je zpěvem zavedla domů.
 
 

Reklama