Medusa

Medusa

23. května 2011 v 13:53 | Violet
Medúsa byla jediná smrtelná z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kéty. Robert Graves překládá její jméno jako Lstivá.
Byla nadmíru ošklivá, stejně jako její sestry Stheinó a Euryalé, ale ne od narození. Protože se nechala svést Poseidónem v Athénině chrámu, proměnila ji bohyně v obludu s blýskavýma očima, obrovskými zuby, mosaznými drápy a hady místo vlasů.
Jiná verze líčí Medúsu jako obludu "s rozšklebenou tváří, promáčknutým nosem, ohyzdnými tesáky, zvířecíma ušima, kovovými pěstmi, svištícími křídly a zmijemi místo vlasů" a podobně prý vypadaly i její sestry. Kdo pohlédl Medúse do očí, zkameněl.
Když ji později zabil Perseus, měl ku pomoci okřídlené sandály a kouzelnou přilbu, která ho učinila neviditelným. Na Medúsu zaútočil z výšky, díval se na ni svým štítem, který nastavil jako zrcadlo a usekl jí hlavu.
Po její smrti vyskočil z jejího těla obr Chrýsáór a okřídlený kůň Pégasos. Z kapek její krve byli jedovatí hadi.
Medúsina hlava byla strašnou zbraní, která protivníky proměnila v kámen. Perseus ji použil prý třikrát:
  • na obra Atlanta
  • na Fínea, odmítnutého ženicha jeho manželky
  • proti králi Polydektovi za násilnosti vůči jeho matce
Potom Perseus odevzdal hlavu Medúsy bohyni Athéně která si ji připevnila na svůj nezdolný štít aigidu (egidu).
Odraz v umění
Podoba Medúsy se dochovala na tisících reliéfech a kresbách. Mezi nejznámější patří
  • reliéf Medúsa Rondanini z počátku našeho letopočtu
  • obraz v Casa della Medusa v Pompejích
  • jeden z nejstarších reliéfů Smrt Medúsy, jehož dokonalá kopie je v Národním muzeu


 
 

Reklama