Meluzína

Meluzína

23. května 2011 v 13:54 | Violet
z Wikipedia.cz
Meluzína je mytologická postava, vyskytující se v pozdně středověkých a mladších pověstech. Často se objevuje v heraldice jako heraldická figura.
Stručný obsah pověsti
Pověst o Meluzíně ve své výsledné podobě tvrdí, že Meluzína byla mořská víla -Siréna. Jako taková měla místo nohou rybí ocas. Přesto byla manželkou i matkou. Manžel jí však musel slíbit, že v sobotu nikdy nebude vyhledávat její společnost. Kvůli podezření z nevěry tento slib porušil, spatřil ji v lázni a odhalil její tajemství. Meluzína proto s velkým nářkem odlétla oknem a opustila tak manžela i děti. V noci se vracela a kojila své děti. Zjevovala se také v případě, že měl zemřít někdo z rodu Lusignan.

Původ pověsti

Postava Meluzíny vychází z francouzských pověstí. Původně žila v pověstech jako mořská panna. V průběhu 15. století se však pověst o ní spojila s jinou pověstí, která je obdobou české pověsti o bílé paní. V této druhé pověsti se uplatňuje skutečná historická postava šlechtičny z rodu Lusignanů a zakladatelky rodového hradu ve městě téhož jména. Slovo "Meluzína" zřejmě vzniklo z "mére de Lusignan" nebo "mére de Lusigne" tj. "matka Lusignanu". Příslušníci hraběcího rodu Lusignan významně zasáhli do průběhu křížových výprav.

Rozšíření pověsti

V pozdním středověku, kdy vznikla a ve Francii vyšla tiskem výsledná podoba pověsti, byla Meluzína častým heraldickým znamením. Zobrazována byla jako nahá mořská panna se dvěma ocasy. Časté bylo její zobrazení například na keramických kachlích či v renesanční ornamentální výzdobě. Časté je také její zobrazení v mytologických obrazech.
V lidové interpretaci bývá zpěv Meluzíny spojován s hučením větru v komínech či dalších šachtovitých konstrukcích

 
 

Reklama